Voorwaarden 

Algemeen

 • PlukjeWol is ingeschreven bij de kvk nr. 82609330 en is gevestigd te Gelselaar.
 • Op alle producten en diensten van PlukjeWol zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 • Kleuren van het scherm zijn digitale kleuren: de producten kunnen een lichte afwijking hebben in kleur.

Levering en retouren

 • Wij streven ernaar om je bestelling binnen 10 dagen te verzenden. Wanneer er sprake is van een langere duur voor levering wordt contact opgenomen.
 • Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 2 dagen na de ontvangst van dit artikel de bestelling te retourneren. Voordat dit gebeurd dient de klant dit eerst per mail of telefonisch te melden.
 • PlukjeWol behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van PlukjeWol of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Betalen en verzenden

 • Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal.
 • Voor verzending binnen Nederland brengt PlukjeWol €6,95 verzendkosten in rekening. 

Privacy

 • Indien u een bestelling plaatst bij PlukjeWol, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. PlukjeWol houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden wel worden deze gegevens gebruikt bij de uitvoering van de bestelling van de klant.
 • PlukjeWol respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garanties

 • Alle producten zijn op ambachtelijke wijze gemaakt met veel aandacht en zorg. Het kan zijn dat deze door het handwerk minimaal van elkaar verschillen. Gebruik de producten enkel zoals aangegeven in de webshop. Is er toch iets mis, neem dan even contact op.
 • PlukjeWol staat ervoor in dat de geleverde artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 • De garantietermijn van PlukjeWol is een half jaar. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto’s en dergelijke zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Het auteursrecht van de foto’s en afbeeldingen die op de website van PlukjeWol staan, ligt bij Janine Koetsier. Er mogen dan ook geen foto's zonder toestemming van Janine Koetsier van de website gehaald of gebruikt worden.

Overmacht

 • PlukjeWol is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • PlukjeWol behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PlukjeWol gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie

 • PlukjeWol is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en PlukjeWol.

Klachten

 • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door PlukjeWol serieus in behandeling worden genomen.
 • De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij PlukjeWol (brief of e-mail).
 • PlukjeWol zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. PlukjeWol zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.